คลิ้ก ASTOKEN พระเครื่องและวัตถุโบราณ


 

เมืองไทย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีกลุ่มคนที่ ชอบสะสมวัตถุมงคลซึ่งเป็นของโบราณ ที่มีมูลค่า ทางค่านิยมและ ทางจิตใจเป็นอย่างมา จึงมีแนวคิดในการสร้างมาตรฐานในการสะสม ให้มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน คือทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จับต้องได้ และเป็นสากล จึงสามารถเข้าร่วม ใช้ Point แทนมูลค่าในการสะสม การเข้าร่วมการประมูลพระ ของผู้สนใจจากหลายๆประเทศ  และมีระบบแผนการบริหาร ที่สร้างความสุขความพอใจให้นักสะสมทุกท่าน คลิ้ก เข้าสู่สถาบันฯ 
แนวร่วมในการจัดกิจกรรม

ร้านพระเครื่อง Gold amulets คลิ้ก

กลุ่มตามรอยพระแท้ คลิ้ก

ร้านจักภัทรพระเครื่อง คลิ้ก

 
ชมรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อีกแนวทางในการสะสมซึ่งสถาบันเราจะมอบองค์ความรู้ในแนวทางต่างๆของแต่ละยุคสมัยให้ท่าน ได้ศึกษาและสมสมตามความพอใจ


 ทีมงานคุณภาพ
       ยุทธ พิชัย
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น